Fasciatherapie is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt3.

“Fascia” is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Tot 1980 werd het bindweefsel als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd3.

Onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen2.

Fasciatherapie of bindweefseltherapie wordt ingezet om verschillende klachten in onze praktijk te behandelen zoals bv bij tenniselleboog, bij schouderklachten, bij peesontstekingen,…  en ook bij de aanpak van mobiliteitsbeperking ter hoogte van organen en ingewanden.

De fasciatherapie in onze praktijk wordt momenteel enkel onder de noemer van osteopathie gegeven.

 

Bron (5/1/2021):
3 http://www.fascia.be